HomeContact UsEnglish

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Drop Down Menu
Download PDF Catalogue
فيلتر هاي تفکيک کننده (Filter Seperator)
 

براي اثر بخشي بيشتر در جدا سازي محتويات زايد مايع و جامد از فيلترهاي جدا کننده استفاده مي کنند.

 
اصول و قواعد عملکرد

ماشين هاي جدا کننده معمول به طور کارآمد و موثر نمي توانند ذرات کوچک تر از 8 تا 10 ميکرون را جدا کنند.عملکرد آنها مبتني بر درصد وزني مي باشد.
به منظور دستيابي به حذف و جدا سازي موثر و مفيد ذرات، مي بايست يک فرآيند بهينه سازي و گردش ذرات را بکار گرفت تا ذرات ريز بتوانند با ادغام با يکديگر به ذرات بزرگتر تبديل گشته و توسط سيستم ها و تجهيزات فيلتراسيون متداول  قابل فيلتر شدن باشند.
سيستم فيلترينگ NPI يک سيستم چند مرحله اي مي باشد که از 4 روش و گاها" بيشتر، براي جداسازي و حذف 100% از ذرات معلق مايع و جامد به قطر 8 ميکرون و نيز جداسازي 99.5% از مواد معلق مايع و جامد به کوچکي 3 ميکرون استفاده مي کند.
شرکت صنايع پتروگاز نامداران  تهيه کننده و پشتيبان عملکرد مفيد و راندمان بالا در يک رنج گسترده از انواع روش هاي گردش گاز که از آنها در ذيل نام برده شده براي حذف ذرات استفاده مي کند.
1.با افزايش در شتاب گيري ذرات و ايجاد عمل گريز از مرکز باعث تصادم آنها با هم و فرو ريزش ذرات مي شود.
2. افزايش کنتاکت و تماس ذرات دروني از طريق به کارگيري سيستم در هم آميزي.
3.انبساط ناگهاني گاز که سبب ته نشين شدن ذرات مايع مي شود.
4.ايجاد جريان ديناميکي مطلوب از طريق کنترل لايه ها ي مرزي
مواد ورودي مملو از بخار بعد از ورود به مخزن با يک لابيرينت از لوله هائي که در موازات تجهيز کشيده شده اند، برخورد مي کنند. ذرات زايد گاز با اين موانع برخورد کرده و شکل هندسي آنها تحت تاثيرميزان معيني از نيروي گريز از مرکز قرار مي گيرد که باعث مي شود ذرات 10 ميکروني و بزرگتر به ته مخزن منتقل شوند.
ذرات کوچکتر در معرض حرکت browning قرار گرفته و با يکديگر بر خورد مي کنند و در نهايت با ادغام به يکديگربه قطرات مايع ساده تبديل مي شوند.
برخورد هاي غير ارتجاعي  ذرات جامد با يکديگر سبب ايجاد سنگ ريزه ها ئي مي شوند که متعاقبا" توسط مايعات به داخل چاهک و يا استخر ته نشييني، يعني جائي که نمي توانند تحت تاثير بخار گاز قرار گيرند، وارد مي شوند.
ذرات که معلق مانده اند با اجزائ ادغام کننده فيلتر  برخورد کرده که شامل يک mat متخلخل از جنس فيبر نسبتا" مرغوب که به منظور رسيدگي مناسب و ايجاد فضاي بيشتر براي نگهداري جامدا ت، در يک سيلندر قرار گرفته اند مي شود.ذرات مايع نيز با هم برخورد کرده و به فيلترويا ديگر قطرات مي چسبندو ادغام مي شوند.
دو مکانيزم در اين عمليات نقش دارند:
ته نشيني به وسيله به هم فشردگي  وته نشيني به وسيله  تخليه فشار.مايع انباشته شده و متراکم توسط نيروي کششي گاز که توسط مرحله بعدي جداسازي در درون سپراتورايجاد مي شود در سراسر وسيله به حرکت در مي آيد.اين گاز به طور متوالي در حال جابه جا شدن است .عناصر و اجزاء و يا وسايل ادغام کننده در مرحله دوم براي انواع عمليات مخصوص طراحي شده اند و در بسياري از آنها از NPI hookless vanes ويا ديگراجزا در جهت دستيابي به عملکرد بهينه استفاده مي کنند.

موارد استفاده

فيلتراسيون NPI يک جدا کننده چند مرحله اي مي باشد که مورد استفاده هاي  گوناگون در فرايند هاي صنايع گاز طبيعي و پتروشيمي مي باشند که از آن قبيل مي توان از موارد زير ياد کرد:

  • ايستگاه هاي  کمپرسور
  • کمپرسور هاي داراي حرکت متناوب
  • ايستگاه هاي metering و دروازه هاي شهري
  • محافظت در بستر هاي رطوبت گير
  • انبار کردن و ذخيره سازي گاز
  • خطوط انتقال سوخت به موتور ها وکارخانه هاي توليد نيرو
  • برج هاي جذب و کنتاکتور
  • برج هاي عمليا تي و و کنتاکتور

 
عملکرد و کارايي

تجهيزات جداکننده و تفکيک کننده شرکت صنايع پتروگاز نامداران،جداسازي و فيلتراسيون  100%  قطرات مايع 8 ميکروني و بزرگتر و فيلتراسيون 99.5% ذرات کوچک ترتا 3 ميکرون را گارانتي مي کند.براي ذرات جامد به کوچکي 3 ميکرون فيلتراسيون و جداسازي 100%، گارانتي مي شود.

افت فشار

فيلتر هاي صنايع نام داران به طور معمول براي يک افت فشار ابتدائي به ميزان 2 PSI با اجزاء تميز و شرايط بالاي طراحي سيال مي باشد.
با اين وجود ، اين يک محدوديت تلقي نمي شود ،طراحي اعمال شده در افت فشار بيشتر و يا کمتر،به درخواست متقاضيان و خريداران بستگي خواهد داشت.

 
عمر مفيد اجزا

اجزاء ادغام کننده براي يک فرو ريزش در فشار به ميزان 35 تا 50 PSI طراحي شده اند. براي اطمينان از عدم شکست در عملکرد اجزاء ضريب تغيير فشار مي بايست به اين سطح و شدت از فشار برسد.براي افزايش عمر اين اجزاء، فيلترکننده هاي صنايع نامداران يک اتصال BLOWDOWN براي تميز کردن تجهيز در حين انجام عمليات را فراهم آورده اند.
در زماني که اين فيلتر ها باز هستند اتصالات BLOWDOWN پالسي با ميزان انرژي کافي را براي برطرف کردن ذرات جامد که بر روي سطوح اجزاء جمع شده اند توليد ميکند.در نتيجه افت فشار حاصل از بار گيري، در اجزاي تجهيز کاهش مي يابد و زمان لازم براي تعويض قطعات و اجزا نيز افزايش مي يابد.

دسترسي به چند سبک فيلترينگ مختلف براي درهاي کامل باز شونده و يا درها ئي با باز شوند گي محدود.

کدها و استاندارد ها

طراحي: ASME Sec.VIII Dev 1 & 2 ,ANSI B 13.8,13.4,13.3

ساخت: ASME Sec. VIII

جوش کاري: ASME Sec. IX

آزمايش هاي غير مخرب: ASME Sec.V

 
پيکره بندي:

فيلتر هاي جدا کننده شرکت صنابع پتروگاز نامداران در انواع عمودي ، بارل دوتائي و يا تک با پيکره بندي افقي قابل ارائه مي باشد.
در ها بر اساس طراحي در هاي سريع باز شونده براي دسترسي به اجزائ فيلتر مي توانند به طور کامل و يا  قطرREDUCED پيچ شوند.

 
اجزاي Vane:

فيلتر هاي جدا کننده شرکت صنابع پتروگاز نامداران در انواع عمودي ، بارل دوتائي و يا تک با پيکره بندي افقي قابل ارائه مي باشد.در عملياتي که ذرات جامد در کار نيستند استخراج کننده غبار VANE به عنوان جداکننده اوليه استفاده مي شود.زما ني که گاز مملو از غبار وارد VANE مي شود،به نوار هاي فلزي متعدد و گوناگون بسياري تقسيم مي شوند.زماني که هر نوار فلزي حاوي گاز در معرض تغيير مسير قرار مي گيرد،نوعي آشفتگي و غلتيدن گاز در مقابل ديواره هاي توربين اتفاق مي افتد.قطره ها ناگزيرمجبور به تماس با يکديگر، تصادم و چسبيدن  به سطوح VANE مي گردند.و در نهايت قطرات مايع در مسير فرورفتگي ها به جريان در آمده و از بخار گاز خارج خواهند شد.

Download PDF Catalogue
 
Copyright © Namdaran Petrogas Industries. All Rights Reserved.   English درباره ما تماس با ما صفحه اصلي